Į socialinį dialogą jungiasi Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijos

Ne veltui sakoma, kad apvaliojo stalo diskusijos yra naudingiausios, nes būtent jos ir yra tarpinstitucinio bendradarbiavimo variklis. Kovo 31 dieną, Vilniuje apskritas stalas suvienijo Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ministerijų, Valstybinės darbo inspekcijos, Migracijos departamento, Užimtumo tarnybos, Lietuvos transporto saugos administracijos ir Lietuvos profesinių sąjungos Aljanso atstovus. Susirinkusieji aptarė migracijos Lietuvoje problemas.

,,Profesinės sąjungos surinkta medžiaga įrodo, kad jeigu nieko nesiimsime imigracijos pasekmės mūsų šalyje greitai turės labai skausmingas pasekmes“ – pradėjo susitikimą LPSA pirmininkas Audrius Cuzanauskas.Migracijos departamento duomenimis, išduota (pakeista) leidimų laikinai gyventi – 133 628, iš jų darbo pagrindu – 53 1195. Išduota nacionalinių vizų – 45 332. Daugiausia Lietuvoje įsidarbino Ukrainos piliečių, mažiau Baltarusijos, Rusijos, Kirgizijos, Uzbekistano, Tadžikistano, Azerbaidžano, Sakartvelo, Kazachstano. Jau turime 1103 darbuotojus iš Indijos.

2022 m. VDI nustatė 128 nelegalaus, nedeklaruoto darbo bei įdarbinimo nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos atvejus bei 604 asmenis, dirbusius nelegaliai, nedeklaruotą darbą ir įdarbinti nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos. Diskusijos metu išaiškėjo institucijų bendradarbiavimo trūkumai. Ministerijos nežino visų problemų, su kuriomis susiduria imigrantai iš trečiųjų šalių. Didžiausia problema, kurią mato profsąjunga yra darbo migrantų švietimo nebuvimas. ,,Darbuotojai iš trečiųjų šalių nežino savo teisių, o darbdaviai tuo naudojasi. Mes tapome vergų šalimi ir kaip mes atrodome prieš kitas valstybes? – iškėlė klausimą A. Cuzanauskas. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Andrius Pulokas pritarė, kad norint šviesti ir supažindinti su mūsų valstybės įstatymais atvykstančius dirbti, būtina bendradarbiauti su Vidurinės Azijos valstybių ambasadomis. A. Pulokui pritarė kolega URM Konsulinio departamento direktoriaus pavaduotojas Dainius Šriubša.

Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėja Danutė Petrauskienė informavo, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. nacionalines vizas išduos Migracijos departamentas. Bus atsisakyta nacionalinių vizų darbo pagrindu.Visos institucijos labai daug vilčių deda į tobulinamą ,,Migris“ sistemą. ,,Mes tikime, kad ši sistema bus dar patogesnė ir apims daugiau institucijų, kurios galės ja naudotis ir taip palengvins tarpinstitucinį bendradarbiavimą“ – kalbėjo Imigracijos skyriaus vedėja Jolita Gestautaitė.Užimtuvos tarnybos atstovės pasiūlė nuolatinį bendradarbiavimą, sprendžiant aktualius klausimus. LPSA pirmininkas dėkojo už esamą bendradarbiavimą VDI vyriausiojo darbo inspektoriaus pavaduotojui Daliui Čeponui ir LTSA Vilniaus sk. viršininkui Rimvydui Truncei.

,,Ši diskusija buvo ypač naudinga. Atvėrėme dar platesnius bendradarbiavimo kelius. Ypač džiaugiamės URM ir VRM įsitraukimu. Tik bendradarbiaujant institucijoms ir mokantis iš kolegų Norvegijoje žingsnis po žingsnio surasime problemų sprendimo būdus“ – diskusiją pabaigė LPSA atstovė Oksana Šukaitienė.

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas vykdo Norvegijos 2014–2021 m. Finansinio mechanizmo programos “Socialinis dialogas – orus darbas” (EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014‐2021 programm Norway Grants 2014-2021 “Social Dialogue – Decent Work’) projektą „Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas stiprinant socialinę apsaugą ir kovą su nelegaliu darbu Lietuvos transporto sektoriuje”, sutarties Nr. 2020/530717.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas