AR BRANGS 95 KODO MOKYMAI? AR TAI TIK EILINĖS MANIPULIACIJOS?

Viešoje erdvėje sklando žinia, kad 95 kodo mokymai Lietuvoje gali brangti iki 3000 Eur ir tai gali dar labiau pagilinti jau esamą vilkikų vairuotojų krizę.

Tiems, kas nežino, primename, kad 95 kodas – tai vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, suteikiantis asmeniui teisę ES šalyse komerciniais tikslais (gaunant už tai atlyginimą) verstis krovinių ir keleivių pervežimu. 95 kodą įgyti galima tik sulaukus 18-os metų ir turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. C ar D kategorijų vairuotojo pažymėjimas nėra būtinas, nes tiek transporto priemonės kategorijos, tiek ir 95 kodo kvalifikaciją galima mokintis vienu metu.

Vežėjai trypčioja ir kelia bangas, kad tolimųjų reisų vairuotojų trūkumą gali padidinti už švietimą atsakingų valdininkų sprendimai. Šio sektoriaus ir privačių mokymo įstaigų atstovai tvirtina, kad siekiant spręsti transporto rinkos ir krovinių bei keleivių vežimo srities problemas, būtina pritarti Susisiekimo ministerijos pasiūlytiems pakeitimams, leidžiantiems profesionalių vairuotojų 95 kodo mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos poreikių. Mūsų profsąjunga su tuo nesutinka.

Suprantame, kad šiam sektoriui būtų labai paranku patiems organizuoti mokymus ir patiems egzaminuoti besimokančiuosius. Mūsų žiniomis, tai jau yra daroma neoficialiai ir pačius mokymus atlieka patys įmonių vairuotojai, kurie nėra licenzijuoti instruktoriai. O tie kurie, nori išmokti – dar turi susimokėti iš savo kišenės, jeigu kažkas iš įmonės vairuotojų teiksis juos „stažuoti“. Už tokius „apmokymus“ vairuotojas ne visada gauna žodžiu sutartą atlygį. 

Viešai deklaruojama, kad prieš dvejus metus Vyriausybė ir socialiniai partneriai (viena profsąjunga, nesitarusi su kitomis) nusprendė pasirinkti švietimo ir transporto sektoriaus poreikius atitinkantį teisinį reguliavimą, pritempiant neva tai yra susiję su Europos Sąjungos direktyva 2018/645, kuri nurodo, kad 95 kodo vairuotojų mokymas būtų  priskirtas neformaliajam mokymui, įgyjant kompetenciją, o jo organizavimas ir kontrolė būtų priskirta Susisiekimo ministerijai.

Vežėjai skelbia, kad Lietuvoje realizuojamas siekis 95-ojo kodo mokymą priskirti išimtinai formaliajam profesiniam mokymui ir atiduoti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) dispoziciją gerokai pakeis kursų kainą ir trukmę. Ministerija tvirtina, kad tai netiesa.

Mes pritariame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir norime pabrėžti tai, kad profesionalių vairuotojų (95 kodo suteikimo) mokymo formos keitimas iš formalaus profesinio mokymo į neformaliojo suaugusiųjų švietimo formą vis tiek šį mokymą palieka reglamentuojamą išskirtinai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, nes vienu atveju jį nustato Profesinio mokymo įstatymas, kitu atveju – Neformaliojo suaugusiųjų mokymo įstatymas.

Primename, kad Susisiekimo ministerija tiesiogiai nedisponuoja jokiu elektroninės sistemos registru, kuriuo būtų kaupiama informacija apie mokymuose dalyvaujančius ir jį baigusius asmenis, bei jiems išduotus pažymėjimus, kaip to  reikalauja direktyva dėl informacijos keitimosi ir priežiūros veiksmų. Todėl siūlome 95 kodo mokymus palikti skaidriai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prerogatyvai.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas