Kas laukia Lietuvos transporto sektoriaus? – diskutuoja kandidatai į Europos Parlamentą

Lietuvos transporto sektorius susiduria su daug problemų. Viena iš jų yra darbuotojų trūkumas. Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas jau ilgą laiką gvildena problemą, kodėl jų trūksta. Darbuotojų išnaudojimas, įmonių darbo teisės aktų nesilaikymas, nebaudžiamumas, nepakankami atlyginimai – tai problemos, apie kurias buvo kalbama konferencijoje „Šiuolaikinės darbo rinkos tendencijos transporto sektoriuje“.

Kadangi problema opi, o rinkimai į Europos Parlamentą čia pat, konferencijos organizatoriai pakvietė Europos transporto darbuotojų federacijos atstovą Josefą Maurerį ir didžiausių Lietuvos politinių partijų kandidatus į Europos Parlamentą. Į kvietimą atsiliepė Lietuvos socialdemokratų partijos narys, Seimo narys Algirdas Sysas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Marius Vaščega, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas, Seimo narys Giedrius Surplys, Laisvės partijos atstovė Gražvyda Petrikaitė, Liberalų sąjūdžio atstovas, Seimo narys Andrius Bagdonas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos, Seimo narys Andrius Bagdonas.

Į klausimą, ar profesinės sąjungos turi galią pokyčiams valstybėje, visi kandidatai pritarė vieningai. Jie pasisakė, kad profsąjungos yra būtinos, svarbios, kad jas reikia girdėti ir gerbti kiekvieną darbuotoją. ETF atstovas Josefas Maureris pabrėžė, kad trišalis bendradarbiavimas ir socialinis dialogas yra svarbus iš visų pusių – vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų.  ,,Transporto sektorius Europoje atrodo mažiausiai patrauklus  ir jam skiriama mažiausiai dėmesio. Sutinku, kad transportas turi būti konkurencingas, tačiau žmonės čia neturi būti išnaudojami, o jo yra daug ir ne tik Jūsų šalyje“ – priminė J.Maureris.

,,Situaciją transporte reikia viešinti, nebijoti kelti problemų. Trečiųjų šalių darbuotojų atsivežimas neišspręs problemų, jei darbo sąlygos bus nepakenčiamos. Šie žmonės irgi turi lūkesčių ir geros sąlygos bei pakankamas atlygis juos irgi motyvuoja“. Turime stiprinti kolektyvines derybas ir tarpvalstybinį darbo inspekcijų bendradarbiavimą, turėtume į šią sritį pritraukti moterų, kelti darbuotojų kvalifikacijas arba persikvalifikuoti“ – kalbėjo svečias iš ETF.
J.Maureris akcentavo, kad būtina įmonių socialinė atsakomybė, siūlė užtikrinti jų priežiūrą, kad jos laikytųsi įsipareigojimų bei darbo kodekso.

A.Bagdonas paminėjo mokytojų bei ūkininkų streikus. ,,Kultūringi pasipriešinimai yra naudingi, kad ateitų pokyčiai“ – akcentavo ,,Vardan Lietuvos“ atstovas.

A.Sysas siūlė ,,nevaidinti“ Trišalių Tarybų, bet rūpintis, kad visiems čia dirbantiems būtų gerai“.

G. Petrikaitė pasiūlė kuo daugiau moterų įstitraukti sprendžiant klausimus transporto sektoriuje. Ji akcentavo, kad transporto sektorius sukuria didžiausią BVP. Tam pritarė ir G.Surplys. Jis ragino verslą ,,dalintis“ uždirbamu pelnu, motyvuoti darbuotojus taip skatinant rinkos plėtrą. ,,Mobilumo paketas būtinas tam, kad visiems EU garantuotų vienodas sąlygas ir nereikia jo bijoti“ – akcentavo LVŽS atstovas.

Lietuvos profesinių sąjungų pirmininkas Audrius Cuzanauskas priminė, kad Lietuvos transporto sektorius pagal pervežimų skaičių yra trečias. Jis iškėlė klausimą, ar tikrai 13 proc BVP yra pakankamas. ,,Ar tikrai mes surenkame pakankamą kiekį mokesčių? Ar tikrai šis sektorius toks nusigyvenęs, kad negali mokėti vairuotojui normalios algos ir kiek ilgai gelbės verslininkus pigi darbo jėga” – uždavė svarbius klausimus profsąjungų atstovas.

M. Vaščega sureagavo, kad reikia peržiūrėti mokesčius. Siūlė aktyviai dalyvauti priimant sprendimus Europos Parlamente. G. Petrikaitė kalbėjo, kad būtų naudinga jei kuo daugiau moterų įstitrauktų sprendžiant klausimus transporto sektoriuje.

Uždavus klausimą, kiek Lietuvos transporto sektoriuje dirba lietuvių darbuotojų, vienbalsiai visi kandidatai atsakė, kad 10 proc. A. Bagdonas pasiūlė į tai žiūrėti atsakingiau ir atvykstantiems asmenims, kurie čia dirba pasiūlė mokytis lietuvių kalbos.

A.Kupčinskas pasipiktino dabartinio Susisiekimo ministro veikla ir pripažino, kad vairuotojų atlyginimai yra tikrai per maži. ,,Už tokią algą nebenori dirbti lietuviai, todėl darbdaviai priversti vežtis pigią darbo jėgą. Savininkai siekia pelno, todėl mokėti mažai yra jiems naudinga” – argumentavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas.

,,Negalima nuolaidžiauti šiam didžiausiam sektoriui, kuris dažnai elgiasi piktybiškai. Būtina griežtinti reikalavimus įsidarbinti mūsų valstybėje, riboti kvotas. Negalima vairuotojų atlyginimų riboti koeficientu ar dienpinigiais. Gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, bet naudojame rytietiškus metodus išnaudojant darbuotojus“ – piktinosi A.Sysas.

,,Kai verslai skaičiuoja savo pelnus, siūlome pagalvoti ir apie darbuotojų atlyginimus bei jų darbo sąlygas“- pasiūlė A. Bagdonas.

,,Mažinkim imigraciją, motyvuokim dirbančius ir dar neišvykusius lietuvius, išlikim darbščiausia tauta, vadovaukimės socialinio teisingumo principu“ – diskusiją pabaigė LPSA pirmininkas.

Projektinė veikla: ,,Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas siekiant efektyviau vykdyti darbo teisės įstatymus ir stiprinti kovą su nusikalstama veika, susijusia su darbo santykiais transporto sektoriuje“. Projekto numeris 2020/530717, remiamas Innovation Norway pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo „Socialinis dialogas – orus darbas“.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas