Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas laukia atsakingų institucijų žingsnių

Š. m. gruodžio 8 dieną Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas kreipėsi dėl Klaipėdos darželio – lopšelio ,,Putinėlis” direktorės kompetencijų įvertinimo, ar ji gali dirbti vaikų ugdymo įstaigoje. Prašėme įvertinti profesinę riziką darbo vietoje, įskaitant psichosocialinius rizikos veiksnius bei ištirti ar auklėtojos padėjėja Vera Mazulevskaja buvo atleista teisėtai.

Š. m. gruodžio 10 dieną gavome kreipimąsi iš kitų septynių šios įstaigos darbuotojų. Darbuotojos teigia, kad nebegali daugiau kentėti prieš jas vykdomo psichologinio smurto, bijo būti atleistos, kaip buvo atleidžiami kiti darbuotojai. Moterys įstaigoje mato daug nepotizmo apraiškų, neteisybės, patiria aukščiausio lygio mobingą, nuolat girdi grasinimus apie atleidimą ,,vilko bilietu“.

Darželio – lopšelio darbuotojos pasakoja, kad atleidžiami darbuotojai tam, kad būtų  priimami ,,savi“. Kad ,,savi“ ir nuolankiausieji gauna premijas, darbo metu gali eiti į turgų, leisti sau rūkyti, palikdamos darbo vietą be priežiūros. Prieš darbuotojus naudojamas toks psichologinis smurtas, kad pašlyja sveikata. Teigia, kad ne vienas buvęs darbuotojas išėjo, nes neatlaikė sveikata.

Rašte profsąjungai rašoma, kad ,,darželyje yra taikomi dvigubi standartai. Administracijai nuolankiems, t. y. „saviems“, vienoki, o nenuolankiems – kitokie. „Saviems“ darbuotojams, t. y. techniniam personalui, nebuvo keliami reikalavimai išeiti apmokamų atostogų dviem savaitėms, jos dirbo kovo mėnesį (tai matyti darbo grafikuose). „Savi“ darbuotojai gali vėluoti į darbą (logopedė, skalbyklos darbuotoja, auklėtojos padėjėja), darbo metu eiti j turgų, parduotuvę, namo virti pietus. Administracija „savai“ auklėtojos padėjėjai iš grupės „Saulutė“, paslapčia nuo kitų auklėtojos padėjėjų, pasiūlė kursus, todėl šiai darbuotojai buvo pakeltas atlyginimas 10%, o tuo metu nenuolankioms auklėtojos padėjėjoms yra brukamos nesąmoningos, o kartais neįvykdomos papildomos užduotys, kad atlyginimas pakiltų 5%. Rezultatas toks, kad „savų“ darbuotojų atlyginimai didesni 40 eurų, be jokių papildomų įsipareigojimų“.

Besiskundžiančios moterys teigia, kad direktorė netoleruoja gero mikroklimato kolektyve. ,,Jeigu susidraugaujame, pradedame sklandžiai dirbti kartu, tada M. Degtiar užsiima darbuotojų rotacija. Ji mėgsta kai kolektyve vyksta intrigos, juk suirusį kolektyvą valdyti labai lengva, nes atsiranda tokių kas skundžia“- teigia viena iš dirbančiųjų.

,,Nuo pat balandžio pradžios buvo primygtinai reikalaujama išeiti eilinių apmokamų atostogų, motyvuojant tuo, kad mes nesugebėsime dirbti nuotoliniu būdu ir kad vasarą atostogų nebus. Tiems, kurie nesutiko išeiti atostogų, dirbant nuotoliniu būdu, buvo sudarytos nežmoniškos darbo sąlygos, ko pasėkoje daugeliui pašlijo sveikata. Iš mūsų buvo reikalaujama kvalifikuoto IT specialisto žinių, nors mūsų darbo pobūdis siejamas su tiesioginiu bendravimu su vaikais“ – teigiama rašte profsąjungai.

Viena pedagogė nuo balandžio 1 d. iki gegužės 16 d. buvo eilinėse apmokamose atostogose. Į darbą sugrįžo gegužės 18 dieną, o jau nuo birželio 1 dienos iš jos buvo primygtinai reikalaujama vėl išeiti atostogų. Kadangi darbuotoja mėgino prieštarauti, gavo tokį atsakymą: „ dabar eikit ir paaiškinkit savo kolegoms, kodėl jūs nuteikėte savo kolegas prieš save, nes dabar per jus teks perdaryti visų pedagogų vasaros atostogų grafikus“. Auklėtoja neatlaikiusi direktorės spaudimo, sutiko išeiti apmokamų atostogų, nors iš praėjusių atostogų ji buvo grįžusi prieš dvi savaites.

Šiuo metu dėl COVD – 19 grėsmės yra rekomenduojama nesibūriuoti, kuo mažiau rinktis didelėmis grupėmis. Bet darbuotojai teigia, kad įstaigoje viskas vyksta atvirkščiai. Susirinkimai vyksta kiekvieną antradienį, kurių trukmė 1-1,5 val. ,,Paskutiniu metu, nuo lapkričio 23 d. esame priversti rinktis ir po kelis kartus per savaitę, nors būtinybės tame nėra. Susirinkimų metu yra linčiuojama atleistoji V. Muzalevskaja. (Administracijos sprendimu nuo lapkričio 25 dienos pagal DK 58 straipsnį nutraukta darbo sutartis su V. Muzalevskaja, kuri turėjo nedarbingumo lapelį. Darbuotoja nesutiko su jos atleidimu ir kreipėsi į Darbo inspekciją, bei Darbo ginčų komisiją).

Darželio direktorė sušaukė ikimokyklinės bendruomenės susirinkimus, kiekvienos pareigybinės atskirai. Susirinkimo metu buvo linčiuojama ir menkinama prieš kolektyvą ir kita auklėtoja. Buvo viešinama asmeninė informacija, tai buvo pažeistas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ( BDAR). Visa asmeninė informacija buvo rodoma ekrane darželio darbuotojams.

Darbuotojai mano, kad šiuo poelgiu lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorė nori dar labiau įbauginti darželio darbuotojus. ,,Ji stengiasi psichologiškai paveikti ir  jais manipuliuoti: šmeižti V. Muzalevskaja, nerašyti jokių paaiškinimo raštų, įrodančių kokia atleistoji darbuotoja bloga ir nekopetentinga. Direktorė liepė rašyti melagingus, administracijos padiktuotus raštus“ pasakoja viena iš darbuotojų.

,,Kelis metus darželio darbuotojams metų pabaigoje, iš sukauptų lėšų yra mokamos premijos. Kiekvieną sykį M. Degtiar pabrėžia, kad tik jos dėka yra sukauptos šios lėšos. Kelis kartus buvo sudarytos komisijos iš darželio darbuotojų, nustatyti kam ir kiek skirti. Komisijos

atstovų nuomonės nesutapo su direktorės norais. Premijos buvo išmokamos neįvardinus kokiais kriterijais vadovaujamasi. Protokolų nėra. Daugelis išmokų rezultatais buvo šokiruoti, nes nesenai pradėję dirbti administracijai „savi“ darbuotojai, buvo paskatinti ne mažomis sumomis, didesnėmis už gerai dirbančius jau daug metų šioje įstaigoje darbuotojus.

Po gruodžio 6 dieną parodyto per LNK žinias reportažo (apie V. Muzalevskajos atleidimą iš darbo), pirmadienį gruodžio 7 dieną darželio direktorė surinko darželio bendruomenę ir viešai menkino V. Muzalevskajos veiksmus. Susirinkime dalyvavo ir darbuotojai, kurie po kelių valandų sužinojo, kad jie turėjo kontaktą su vaiku, kurio teigiamas COVID 19 tyrimo rezultatas. Direktorė buvo informuota, kad keliose šeimose yra sergančių COVID 19. Tai jai netrukdė telkti darbuotojus, dabar jau ne tik psichologiškai smurtauti prieš kolektyvą, bet ir rizikuodama žmonių fizine sveikata.

Darželio darbuotojai teigia, kad tai tik keletas išvardintų faktų apie darželio – lopšelio „Putinėlis“ direktorės Marinos Degtiar vykdomą psichologinį spaudimą ir susidorojimą su nepatinkančiais darbuotojais. Kolektyvas pergyvena sužinoję informaciją, kad M. Degtiar liks vadovauti įstaigai iki 2022 metų.

Asmenys, kurie kreipiasi, teigia, kad darželio direktorė turi užnugarį ir labai prašo neviešinti šią situaciją viešinančių pavardžių, nes bijo sulaukti keršto ir likti be darbo. ,,Mes pavargome bijoti, jau negalime tylėti. Visa tai atsiliepia mūsų sveikatai. Mes prašome nuodugniai išnagrinėti situaciją, vykstančią mūsų darželyje bei įvertinti, ar gali toks žmogus užimti direktorės pareigas bei vadovauti kolektyvui“ – teigia psichologinį smurtą ugdymo įstaigoje patiriantys darbuotojai.

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas reikalauja atsakingoms institucijoms imtis skubių veiksmų ir ištirti esamą situaciją. Bet kokia destruktyvi psichologinė interakcija darbo vietoje yra negalima. O jei įstaigos vadovas visa tai naudoja prieš darbuotojus, reiškia jis yra netinkamas vykdyti vadovo pareigas. Mes esame pasiryžę apginti šios įstaigos darbuotojų teises ir reikalausime Klaipėdos darželio – lopšelio ,,Putinėlis“ direktorės Marinos Degtiar atstatydinimo.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas