,,STRATEGINĖ PARTNERYSTĖ. NUO PABĖGĖLIO IKI DARBUOTOJO“

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas kartu su partneriais – VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, VšĮ „Socialinis architektas“ – įgyvendina JAV valstybės departamento (U.S. Department of State) remiamą projektą Strateginė partnerystė „Nuo pabėgėlio iki darbuotojo“ (Nr. SLH50023GR0016).

2022-ųjų vasarį prasidėjus karui Ukrainoje ir Rusijai griaunant šios šalies miestus, kelius ir kitą infrastruktūrą, Ukrainos piliečiams teko palikti savo šalį. Lietuva nuo pirmųjų karo dienų palaikė ir rėmė Ukrainą, netrukus po karo pradžios įsigaliojo įsakymas, kuriuo remiantis Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems nuo karo ir atvykusiems į Lietuvą, taikytos palengvintos migracijos sąlygos, norintiems gyventi ir dirbti Lietuvoje. Skaičiuojama, kad į Lietuvą atvyko beveik 83 tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos. Daugelis jų įsidarbino Lietuvos įmonėse ir įstaigose, tačiau, užuot radę užuovėją nuo karo žiaurumų, jie čia dažnai atsiduria nesąžiningų darbdavių pinklėse (darbdaviai verčia pasirašyti nekorektiškai parengtas sutartis, nemoka atlyginimų, moka juos pavėluotai arba vokeliuose ir t. t.) ar net tampa prekybos žmonėmis aukomis. 2022 m. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, apie 21 proc. nelegaliai dirbančių asmenų yra ukrainiečiai. Spręsti šias problemas ir keisti situaciją ryžosi trys bendram projektui suvienijusios, skirtingose srityse su pabėgėliais iš Ukrainos aktyviai dirbančios organizacijos.

Projekto tikslas užtikrinti orias darbo sąlygas Ukrainos pabėgėliams, apsaugoti juos nuo išnaudojimo ir motyvuoti pažeidžiamiausias pabėgėlių grupes integruotis į darbo rinką ir visuomenę. Šio tikslo siekiama konsultuojant, atstovaujant, organizuojant ir vedant mokymus Ukrainos pabėgėliams, patekusiems į sudėtingas situacijas.

Siekiant suteikti Ukrainos pabėgėliams visapusišką, skirtingus jų poreikius ir individualias situacijas atitinkančią pagalbą, projekto vykdytojas ir partneriai paskirstė ir projekte įgyvendina skirtingas veiklas.

 Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas, kasdieniame darbe nuolat susiduriantis su opiausiomis ir sparčiai plintančiomis Ukrainos pabėgėlių darbo rinkoje problemomis, tokiomis kaip nelegalus darbas, neteisėtas nedraudiminių laikotarpių deklaravimas, nemokamas arba dalinai mokamas atlyginimas, darbo laiko reglamento nepaisymas, mobingas ir kiti darbuotojų teisių pažeidimai, teikia konsultacijas ir atstovauja projekto tikslinės grupės interesams šioje srityje.

VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) pagalbos linija kasdien sulaukia skambučių dėl Ukrainos karo pabėgėlių išnaudojimo, tam tikrais atvejais primenantį prekybą žmonėmis nesudaromos darbo sutartys, darbdavys nuolat įžeidinėja, žemina, grasina atleisti ir t. t. Daugėja atvejų, kai bandoma įtikinti ukrainietes merginas užsiimti prostitucija ir nelegaliu darbu. Įgyvendinant projektą KOPŽI specialistai teikia individualias konsultacijas ir grupinius mokymus išnaudojamiems ar galimai išnaudojamiems Ukrainos karo pabėgėliams, atlikdami poreikių vertinimą, nustatydami asmens stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertindami rizikas aplinkoje, rengdami asmeninius pagalbos planus.

VšĮ „Socialinis architektas“ atkreipia dėmesį į pabėgėlių ukrainiečių situaciją dėl galinčio išsivystyti potrauminio streso sutrikimo (6882 proc. tikimybė). Karo pabėgėliai išgyvena daug įtemptų situacijų, kai rizikuodami savo gyvybėmis bėga nuo karo, smurto, terorizmo, politinio persekiojimo ir skurdo. Neišspręstos emocinės problemos didina savižudybių, alkoholizmo, kitų priklausomybių riziką, tampa sudėtinga ar net neįmanoma integruotis į darbo rinką ir visuomenę, didėja tikimybė tapti prekybos žmonėmis aukomis. Įgyvendinant projektą VšĮ „Socialinis architektas“ teikia motyvacines ir integracijos paslaugas (mokymus ir konsultacijas), ugdo pažeidžiamiausias grupes, taip pat padeda suvaldyti emocines psichologines krizes ir galimus jų padarinius. 

Projekto trukmė: 2023.10.02 2024.09.30
Projektą remia: JAV valstybės departamentas (U.S. Department of State)
Paramos suma: 174,4 tūkst. USD.

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas